"Pasaulis" Wiki
Advertisement

Gildijos yra Pasaulio žmonių politinės sistemos ir valdžios vienetai. Panašios į Žemės demokratijos partijas šios valdžios sudedamosios dalys sudaro vientisą valdžios mechanizmą.

Gildijos pranašesnės už partijas tuo, kad kolonizuotoje vienos valdžios planetoje nėra tikslo turėti daug panašių partijų valdančių didžiąją dalį gyventojų. Šiuo atveju valdžia sujungta į gildijas, kur kiekviena iš jų turi savo atskirą nuo kitų gildijų sritį ir prižiūri daugiausiai tik savos gildijos reikalus, bei prisideda prie planetos kolonizacijos sėkmingo vystymosi.

Gildijų sistema[]

Gildijų sritys paskiriamos sutartiniu gildijų noru po Aukščiausiosios gildijos pasiūlymo.

Kiekviena gildija gali turėti savo pagrindinę būstinę kur tik nori Duo Saulės sistemos ribose, kol ryšys su jais nėra prarandamas, bet taip pat privalo turėti savo atstovus pagrindiniame diplomatijos mieste - Taure.

Narių skaičius[]

Kiekviena iš Gildijų turi po minimum x% gyventojų dalies. Tikslus procentas narių priklauso nuo gyventojų skaičiaus, įvairių socialinių, ekonominių rodiklių ir esamų gildijų skaičiaus.

Gildijoms gali priklausyti tik politiškai pilnamečiai (30 metų ir vyresni) žmonės. Politinė pilnametystė nėra lygi paprastajai pilnametystei kuri įgaunama sulaukus 16-kos metų ir sėkmingai pabaigus savarankiškumo egzaminus.

Aukščiausiajai gildijai gali priklausyti y% gyventojų. Likusių gildijų narių skaičius ribojamas y*3% gyventojų. Gildijoms išskyrus aukščiausiajai nesurinkus norimo skaičiaus narių gresia įvairios sankcijos ar suliejimas su kita panašiausio pobūdžio gildija.

Politiniai balsai[]

Kiekviena iš gildijų turi po vieną politinį balsą (tašką) nutardami vieną ar kitą įstatymą ar kolonizacijos krypties pakeitimus. Aukščiausioji gildija prižiūri tvarką visose gildijose ir turi tris taškus.

Vidinė gildijų sistema paprasta - gildijos turi savo atitinkamus valdžios organus, pirmininkus, tarybą ir taip toliau. Gildijos rūpinasi tik savo gildijos sritimi, bet gali nulemti ir kitų gildijų nutarimus, jei jie kertasi su šios gildijos interesais ir surinks pakankamai balsų iš kitų gildijų.

Gildijos[]

Aukščiausioji gildija[]

Aukščiausioji gildija yra didžiausią politinę, bet ne tiesioginės valdžios galią turinti gildija. Jinai prižiūri, kad tarp kitų gildijų liktų tvarka, paviešina ir pateikia visuomenės referendumų metu surinktus pasiūlymus ir turi įvairių kitų unikalių galių padedančių nuspręsti gildijų politinius ir tik politinius, bet ne tiesioginės valdžios sprendimus. Tiesa, kritiniais momentais Aukščiausioji gildija įgauna totalitarinę valdžią. Tokia galia gildija jau pasinaudojo įsižiebus Didžiajam karui.

Kitos gildijos visad yra laisvos pasipriešinti ir aukščiausiosios gildijos sprendimams ir prašyti sekančiam referendume pateikti atitinkamą klausimą visuomenei.

Aukščiausiajai gildijai yra renkami geriausi iš geriausių įvairių gildijų atstovai lygiomis dalimis, bet bent 45% aukščiausiosios gildijos sudaro įvairūs 60 ar daugiau metų turintys piliečiai nepriklausantys jokiai kitai gildijai. Kategorija:Visata

Advertisement