FANDOM


Stub Nebaigtas straipsnis

Tu irgi gali padėti praplėsti šį straipsnį.

Gamtoje egzistuoja keturios pagrindinės bei viena papildoma jėgų rūšys. Ši papildoma jėga yra žinoma kaip magija bet kartais ji būna vadinama kibirkštimi, galia ar eteriu. Ši gamtos jėga turi savybes leidžiančias pakeisti pirmąsias keturias pagrindines aplinkos jėgas.

Magijos vartojimas Redaguoti

Magijos panaudojimo galimybių ribos vis dar nėra aiškios, magija yra naujausiai atrasta jėgų rūšis bei apie ją žinoma palyginus nedaug. Magijos naudotojai yra vadinami vartotojais, retkarčiais magais.

Magijos sąveikos su kitomis jėgomis Redaguoti

Magijos sąveika su Gravitacine jėga Redaguoti

Plačiau apie gravitacinę jėgą galite sužinoti čia.

Viena iš pagrindinių gamtos jėgų yra gravitacinė jėga. Ši jėga priklauso nuo kūno masės bei greičio bei yra pati silpniausia iš visų keturių pagrindinių jėgų. Vartotojas pasitelkdamas magiją gali pakeisti gravitacinės jėgos stiprumą bei kryptį, taip pakeičiant jos veikimo lauką, jos jėgą ir kitus gravitacinės jėgos aspektus.

Keli iš dažnesnių magijos panaudojimo būdai gravitacijos veikiamiems kūnams yra gravitacinės jėgos pašalinimas (sumažinimas) kažkurioje norimoje vietoje, kūno pasunkinimas ar pagreičio suteikimas kūnui (pastūmimas).

Magijos sąveika su Elektromagnetinėmis jėgomis Redaguoti

Plačiau apie elektromagnetizmą galite sužinoti čia.

Antroji pagal stiprumą gamtos jėga yra vadinama elektromagnetine jėga. Tai jėga kurią turi, bei patys kuria kūnai turintys elektrinį krūvį, pavyzdžiui reiškiniai kaip žaibas arba magneto magnetizmas. Vartotojas naudodamas magiją gali pakeisti kūnų elektromagnetines savybes. Pavyzdžiui sukelti oro išlydį (žaibą), pritraukti arba atstumti įvairius metalus.

Magijos sąveika su Stipriąją ir Silpnąja jėgomis Redaguoti

Trečia bei ketvirta pagrindinės gamtos jėgos yra vadinamos silpnaisiais bei stipriaisiais ryšiais. Šie ryšiai yra atsakingi dėl atomų vidinės sudėties, magijos vartotojas gali pasinaudoti jais ir sukelti grandinines reakcijas medžiagų viduje taip sudarant sprogimą arba susintezuoti vienas medžiagas iš kitų turint pakankamai galios.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.