"Pasaulis" Wiki
Advertisement

"Pasaulio" saulės sistema yra kažkur paukščių tako galaktikoje, pakankamai netoli nuo Žemės saulės sistemos. Atrasta nežinia kada, nežinia kieno, jinai yra pirmoji iki šiol Lietuvių kolonizuota saulės sistema.

Astronomija[]

Pasaulio saulės sistema pasižymi dviem saulėmis, didesniąja raudonaja milžine Unus ir mažesniąja - mėlynąja Duo, kur pastaroji sukasi aplink pirmają.

Aplinkui abidvi saules skrieja devynios galybės įvairiausių kūnų. Didžioji dalis jų dar vis nesužymėti ar net nepastebėti.

Žymiausias iš abi-sistemių kūnų yra planeta Lietūnė, kuri sukasi aplink Duo ir Unus ištempta gėlės formos orbita. Tiesa, tradiciškai Lietūnė yra priskiriama Duo saulės sistemai.

Unus[]

Unus saulė yra raudonoji milžinė sutraukusi aplink save visą krūvą įvairiausio kosminio šlamšto, planetoidų, asteroidų ir net kitą saulę - Duo.

Saulės spalva yra raudona, jinai apie 32 kartus didesnė nei Duo, bei 128 kartų didesniu atstumu nuo jos, nei nuo Duo iki jos posistemės tolimiausios ir didžiausios planetos, Perkūno.

Duo[]

thumb|300px|Duo saulės sistema ir jos planetos. Duo saulė yra mėlyna, bei labai panašaus dydžio kaip Žemės saulė. Duo žvaigždės posistemei yra priskiriamos aštuonios planetos, asteroidų žiedas, bei įvairūs kosminiai kūnai kurie praleidžia didžiąją dalį laiko Duo sistemoje.

Duo sistemos ribos yra žymimos ties atstumu lygiu keturiems atstumams tarp Duo ir didžiausios Duo planetos Perkūno. Tai yra daugmaž šešioliktoji dalis kelio tarp žvaigždžių Duo ir Unus.

Dieduko Diržas[]

Dieduko diržu yra pavadintas asteroidų žiedas Duo žvaigždės sistemoje esantis tarp ketvirtos iš planetų - Žalčio ir penktos - Giltinės. Penktoji planeta praktiškai liečiasi su išorinė Dieduko Diržo puse, todėl dažnai būna bomborduojama įvairių asteroidų ir kitų kosminių kūnų iš šio žiedo.

Pats asteroidų žiedas daugiausiai sudarytas iš įvairių metalų ir medžiagų asteroidų, bei kitokio kosminio šlamšto, lygiai kaip ir žiedas Sol sistemoje. Žiedas sukasi lygiai kaip ir visos Duo sistemos planetos išskyrus vienintelį Žaltį, paprastumo dėlei laikoma, kad kryptis yra prieš laikrodžio rodyklę.


Saulės sistema
Krosnis Aguona Pasaulis Žaltys Giltinė Žemyna Perkūnas Lietūnė

Kategorija:Saulės sistema ir planetos

Advertisement